ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
       

watch-jewelry

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Ιστορα του ρολογιο


Ηλιακ ρολγια
Απ τις πρτες προσπθειες ερεσης του χρνου ταν τα ηλιακ ρολγια. Μα κθετη ρβδος ριχνε την σκι της σε μα επιφνεια που εχε χωριστε σε σα τμματα και ανφερε δπλα σε κθε να την ρα. Τα ηλιακ ρολγια ταν αρκετ διαδεδομνα απ το 3500 π.Χ.. Φτην κι εκολα στην κατασκευ αλλ φυσικ δολευαν μνο σε ηλιοφνεια. να απ τα παλιτερα βρθηκε στην Αγυπτο και χρονολογεται απ το 800 π.X.
Ηλιακ ρολγια

Αστρολβοι
ποιος εχε λγο να απαιτε ακριβστερο προσδιορισμ της ρας απ' τι του δινε η εμπειρικ παρατρηση της θσης του λιου, εχε στην διθεσ του απλος σχετικ αστρολβους που τον βοηθοσαν μρα και νχτα να προσδιορσει την ρα με ακρβεια λεπτο. Με κατλληλη εκπαδευση μποροσε εκτς απ την ρα να βρσκει κι να σωρ αστρολογικ στοιχεα, αρκε ββαια να μην εχε συννεφι! Κτι ττοιο ενδιφερε αρκετ τους αστρονμους και τους αστρολγους της εποχς που δωσαν θηση στην σχεδαση και κατασκευ αστρολβων.

Αστρολβοι

Υδραυλικ ρολγια
Αρκετ ενδιαφροντα και ειδικ για την εποχ τους εναι τα πρτα ελληνικ ρολγια που δολευαν με νερ. Ο Αρχιμδης και ο Κτησβιος κατασκεασαν αρκετ μοντλα. Χρησιμοποιονταν για αρκετ χρνια και βοθησαν και τις τηλεπικοινωνες για συγχρονισμ σε καθορισμνες ρες της ημρας. Τα καλτερα υδραυλικ ρολγια δεν βασζονταν απλ στην ρο του νερο μσα απ κποιο στεν στμιο αλλ λειτουργοσαν και με σταθερ πεση του νερο σε ειδικ διαμορφωμνα δοχεα. Ιδιατερη προσοχ δνονταν στην ποιτητα και την ακρβεια κατασκευς των στομων απ' που ρεε το νερ.

Υδραυλικ ρολγια

Κλεψδρες
Απ τις απλοστερες μορφς χρονομτρων ταν οι κλεψδρες που λειτουργοσαν ετε με μμο ετε με νερ. Η χωρητικτητς τους και η διμετρος της οπς που επικοινωνοσαν τα δο δοχεα καθριζε τον χρνο. Ο Πλτωνας μλιστα λγεται τι κατασκεασε μια κλεψδρα που λειτουργοσε και σαν ξυπνητρι.

Κλεψδρες
Αστρολβος - εξντας
Οι ναυτικο εχαν πντα την ανγκη να μπορον να προσδιορζουν την θση του πλοου τους με την μγιστη δυνατ ακρβεια στε να μην χνουν την πορεα τους. Σημαντικ βοθημα σε αυτ ταν η γνση των στρων και η παρατρησ τους με τον αστρολβο. Η λειτουργα ενς κοινο αστρολβου εναι η μτρηση του ψους των ουρανων σωμτων, απ' τα οποα ανλογα με την ρα μπορε να βρεθε το γεωγραφικ πλτος του παρατηρητ. Η μτρηση του ψους του πολικο αστρα της Μεγλης 'Αρκτου δνει το γεωγραφικ πλτος, και το ψος του λιου και των στρων δνει την ρα. Οι πρτες αναφορς για την χρση αστρολβου εναι απ τον λληνα αστρονμο ππαρχο. Γνωστς γινε ο αστρολβος που χρησιμοποιοσε ο Απολλνιος τον 3ο αινα αλλ και ο σφαιρικς αστρολβος που χρησιμοποιοσε ο Εδοξος τον 4ο αινα.

Το 1758 στην Αγγλα ο Τζ.Κμπελ ανακαλπτει τον σγχρονο εξντα.

Αστρολβος - εξντας
Ημερολγια
λοι οι λαο ανπτυξαν τα ημερολγια τους και λγω των εμφανν ατελειν τους χρησιμοποιοσαν διφορα συστματα για διορθσεις. 'Αλλοι βασστηκαν σε παρατηρσεις της σελνης και λλοι διαρεσαν τον χρνο σε δδεκα σα νισα μρη. Σαν χρονολογες εκκνησης οι λληνες χρησιμοποησαν την πρτη Ολυμπιδα (776 π.Χ.), οι Ρωμαοι την κτση της Ρμης (753 π.Χ.), οι Αιγπτιοι την δυναστεα του Μνες, οι Ινδο αρχικ απ την «Saka Era» το 79 μ.Χ. και αργτερα με την αναθεωρημνη «Saka Era 1879 Caitra 1» απ τις 22 Μαρτου 1957 μ.Χ., οι Κινζοι την δυναστεα του Χσα ξεκινντας 2.698 χρνια π.Χ., οι Σουμριοι αντστοιχο κατλογο βασιλων, οι Ινδο το πος του Γκιλγαμς, οι Χριστιανο την γννηση του Χριστο, οι Μουσουλμνοι την Εγρα το 622 μ.Χ., οι Εβραοι το 3.761 π.Χ. και οι Μγια το 3.113 π.Χ. Ο καλγερος της Οξφρδης και επιστμονας Roger Bacon, τον 13ο αινα πρτεινε στον Ππα την αλλαγ του χριστιανικο ημερολογου αναγνωρζοντας τι λλοι λαο εχαν ακριβστερο τρπο μτρησης του χρνου.

Το σστημα γραφς της αρθμησης των Μγια
Το ημερολγιο των Μγια ελχιστα μοιαζε με οποιαδποτε λλο γνωστ ημερολογιακ σστημα λλου λαο. Οι Μγια πως, και οι πργονο τους Ολμκοι, χρησιμοποησαν να εντελς ιδιατερο εικοσαδικ αριθμητικ σστημα για την μτρηση του χρνου. Οι μεταγενστεροι Αζτκοι απλ το διατρησαν αλλ μλλον σε πολιτισμικ παρακμ πια... Οι Μγια εχαν εικοσαμερο μνα, 18 μνες ετησως (360 ημρες) και μετ συνεχζοντας αν εικοσδες φταναν στην μγιστη μονδα τους το «αλαοτουν» που αντιπροσπευε 23.040.000.000 ημρες. Εχαν ναν ημερολογιακ κκλο 52 χρνων που προκυπτε απ συνδυασμ δο ημερολογων τους του χαμπ και του τσολκν. Επιγραφς που βρθηκαν στην τοποθεσα Κιργκα αναφρονται σε γεγοντα πριν απ 90.000.000 χρνια, λλη επιγραφ αναφρεται σε 400.000.000 χρνια πριν! Εντυπωσιακς μονδες μτρησης χρνου που χρησιμοποιοσαν ταν το Καλαμπτον 57.600.000 ημρες αλλ και το Κιντσιλιτον με 1.152.000.000 ημρες!
Σε μικρς μονδες οι Μγια χρησιμοποιοσαν για ρα το 1/20 της ημρας (1 ρα και 12 λεπτ) και το αντστοιχο λεπτ ταν το 1/20 της ρας τους δηλαδ 3,6 δικ μας λεπτ.
Εκτς απ' αυτ εχαν υπολογσει το πραγματικ ηλιακ τος σε 365,242 ημρες, το σεληνιακ τος και το τος της Αφροδτης (224,7 ημρες). (Ας αναφρουμε τι σμερα η τεχνολογικ μας εξλιξη μας επιτρπει να υπολογζουμε το τος σαν 365,2422 ημρες!) Παρλληλα με το κανονικ τους ημερολγιο χρησιμοποιοσαν κι να δετερο με 13 μνες των 20 ημερν δηλαδ 260 ημερν, κρατντας ημερολγιο που αντιστοιχε με τους κκλους των ηλιακν κηλδων που ακολουθον τις ηλιακς μαγνητικς μεταπτσεις. (οφελονται στην διαφορ ταχτητας περιστροφς των πλων σε σχση με τον ισημεριν του λιου) Το ημερολγιο αυτ θεωρεται ιδιατερα σημαντικ μιας και οι μαγνητικς μεταπτσεις της ηλιακς ακτινοβολας μποροσαν να υπολογιστον και να προβλεφθον κνοντας γνωστς τις επιδρσεις του πνω στους ανθρπους.
Υπολγισαν την διρκεια κκλου των ηλιακν κηλδων σε 68.302 ημρες. Μετ απ 20 ττοιες περιδους υπρχει αναστροφ μαγνητικο πεδου.
τσι ταν σε θση να προβλψουν την παρακμ τους μετ το 620 μ.Χ. ταν η ξαρση των μαγνητικν κηλδων οδγησε σε παρατεταμνη ξηρασα στην περιοχ τους αλλ και σε δραματικ πτση της ανθρπινης γονιμτητας, παιδικ θνησιμτητα κλπ. Βση του διου συστματος υπολογισμο η επμενη μεγλη μαγνητικ αναταραχ του μαγνητικο πεδου του λιου που μπορε να προκαλσει εξσου μεγλη αντδραση στο γινο μαγνητικ πεδο (σως και με καταστρεπτικς συνπειες) υπολογζεται απ τους Μγια το 2012. Ξεκνησε το 3114 π.Χ. και με διρκεια ενς «μπακτον» 1.872.000 ημρες θα τελεισει το 2012.
Για περισστερα: 'οι προφητεες των Μαγια' απ' τις εκδσεις σοπτρο και στο site του ενς εκ των συγγραφων του βιβλου: Adrian Gilbert Οι Μγια γνριζαν την παρξη των εξωτερικτερων πλανητν του ηλιακο μας συστματος Ουρανο και του Ποσειδνα, εν οι αστρονμοι του δικο μας πολιτισμο τους ανακαλψανε το 1781 και 1846 αντστοιχα.

Το σστημα γραφς της αρθμησης των Μγια
Πλανητριο του Αρχιμδη
Ο Κικρωνας αναφρει εντυπωσιασμνος τι ο Αρχιμδης κατασκεασε και χρησιμοποιοσε κποιον μηχανισμ με τον οποο βρισκε ταυτχρονα την θση λιου, σελνης και 6 πλανητν, αλλ οι περιγραφς που σθηκαν εναι μνο για την λειτουργα και χι για την κατασκευ. Παρμοιας σκοπιμτητας αλλ διαφορετικς τεχνολογας συσκευς συναντμε αρκετ αργτερα στην Ευρπη την εποχ του Κοπρνικου ταν οι ττε επιστμονες προσπαθοσαν να φτιξουν να μοντλο κνησης των πλανητν του ηλιακο μας συστματος αμφισβητντας την κνηση της γης... Εχαν φτιξει κποιες εντυπωσιακ πολπλοκες κατασκευς που μως αδυνατοσαν να δσουν ακρβεια μχρι που το ηλιοκεντρικ πλανητικ μας σστημα ξανγινε ευρτερα γνωστ.

Αστρολβος» των Αντικυθρων

να απ τα πιο εντυπωσιακ ευρματα της αρχαιτητας εναι ο επονομαζμενος «Αστρολβος των Αντικυθρων» που τελικ αποδεικνεται τι δεν ταν αστρολβος αλλ αστρονομικς υπολογιστς, δηλαδ κτι σαν να πλανητριο σε μικρογραφα! Κποιοι σφουγγαρδες τον βρκαν το 1901 κοντ στα Αντικθηρα σε να ναυγιο ρωμακς εποχς. Η διαδικασα ανλκυσης των ευρημτων του ναυαγου κρτησε σχεδν 6 μνες με ανθρπινες απλειες ναν νεκρ και δο μνιμα ανπηρους σφουγγαρδες που συνεργστηκαν στην ανλκυση. Αρκετ αργτερα, απ' το ναυγιο ανασρθηκαν μερικ ακμα ευρματα απ' τον γνωστ ερευνητ των βυθν Ζακ Υβ Κουστ. Η χρση του αντικειμνου παρμεινε γνωστη για χρνια. Ο καθηγητς Στης αντιλφθηκε πρτος την χρση του και ο Ντν Μρριττ υπολγισε την ηλικα του με βση τον γραφικ χαρακτρα των λξεων πνω στο μταλλο, στον πρτο αινα π.Χ. Στο ερευνητικ κντρο Δημκριτος ο καθηγητς Derek de Solla Piere απ το πανεπιστμιο του Yale και ο καθηγητς πυρηνικς φυσικς Χαρλαμπος Καρκαλος εννοντας τις δυνμεις τους, εξτασαν τον «αστρολβο» με ακτνες Χ και Γ και βρκαν ναν εκπληκτικ περπλοκο μηχανισμ απροσδκητο για το 80 π.Χ. που χρονολογθηκε τελικ η κατασκευ του. Εναι η πιο περπλοκη γνωστ μηχανικ κατασκευ μχρι το 1200 μ.Χ.!  Ο μηχανισμς που βρθηκε στα Αντικθηρα χει πρα πολλ μεταλλικ κυκλικ γρανζια τοποθετημνα με ττοιο τρπο που να εξομοινεται η κνηση κποιων πλανητν. Ποιος και πς το κατασκεασε με ττοιες αστρολογικς γνσεις και κατασκευαστικ ακρβεια εκενη την εποχ παραμνει μυστριο. Η ανλυση δεχνει τι πρκειται πολ περισστερο για αστρονομικ μηχανικ υπολογιστ και λιγτερο για ναν πιο περπλοκο αστρολβο.
Στον αστρολβο υπρχαν 27 διαφορετικ γρανζια τα οποα κινοταν ταυτχρονα σμφωνα με τις επιλογς μιας χειρολαβς. λα βρσκονταν σε ξλινο κουτ με πιθαντερες διαστσεις 33 x 17 x 10 εκατοστ. Στο εμπρς μρος υπρχαν δο ομκεντροι δσκοι με ενδεξεις ημερομηνας σε σχση με την θση του λιου, και ημερομηνα σε σχση με την σελνη. Στην πσω ψη υπρχαν δο δσκοι. Ο νας μετροσε μρες του σεληνιακο μνα αλλ και τον υπολογισμ των εκλεψεων σελνης. σως αυτ φανονται απλ, αλλ αντστοιχοι υπολογισμο απαιτον χρση αριθμν με ξι δεκαδικ ψηφα!

Αστρολβος» των Αντικυθρων


¶λλη πρωτοποριακ τεχνικ εφαρμογ ταν η χρση διαφορικο συστματος κνησης απ μα εσοδο σε δο εξδους. Κατ την λειτουργα του διαφορικο η ταχτητα περιστροφς της εισδου ισοται με την διαφορ ταχυττων των εξδων. Στον μηχανισμ των Αντικυθρων το διαφορικ χρησιμοποιεται με ττοιο τρπο στε να επιτρπει τον συσχετισμ των συνοδικν δεδομνων με τα αστρικ! Με δεδομνα την κνηση του λιου και της σελνης, υπολογζονται οι φσεις της σελνης. Τποτε ανλογο δεν ξανασυναντμε σε οποιαδποτε μηχανικ κατασκευ μχρι τον 19ο αινα! Ο Μαθηματικς Διονσης Κριρης μελτησε και ανακατασκεασε αντγραφο του υπολογιστ των Αντικυθρων, πως εχε κνει παλιτερα και ο καθηγητς Derek de Solla Piere. O Michael Wright απ το Μουσεο Επιστημν του Λονδνου με την συνεργασα του Allan Bromley του πανεπιστημου Sydney, μελτησαν τον μηχανισμ με νο τπο ακτινοσκπησης, γραμμικ τομογραφα, και βρκαν τις ακριβες θσεις των γραναζιν στο αρχικ σστημα, καθς και την πιθαντερη θση και δισταση των εξαρτημτων που χθηκαν. Με τα να δεδομνα συμπρανε τι ο μηχανισμς δεν αναπαραστοσε μνο τις κινσεις το λιου, του Ερμ, της Αφροδτης και της Σελνης, αλλ και του ¶ρη, του Δα και του Κρνου!

Παρμοιος μηχανισμς δεν χει βρεθε οπουδποτε αλλο. Κοντ στο 500 μ.Χ. συναντμε μια παρμοια κατασκευ στο Βυζντιο που μποροσε να υπολογζει με κποιο μηχανισμ θσεις λιου, σελνης και πλανητν για ορισμνες γεωγραφικς θσεις. Η κατασκευ του δεχνει αρκετ απλοστερη με μλις 8 γρανζια και ευτυχς σζεται σε σχετικ καλ κατσταση στο Μουσεο επιστημν του Λονδνου που μελετθηκε και ανακατασκευστηκε απ την Τζ.Φλντ και τον Μ.Ριτ. Αρκετ αργτερα, κοντ στο 1200 μ.Χ., συναντμε παρμοια κατασκευ απ ¶ραβες αστρονμους που εξελσσοντας την επιστμη της αστρολογας χρησιμοποησαν αστρολβους παρμοιων λειτουργιν. Αρκετ αργτερα, μετ τον μεσαωνα εμφανζονται τα πρτα ρολγια, που επσης εχαν μεγλη πολυπλοκτητα γιατ προσπαθοσαν να μετρσουν χι την ρα, αλλ σεληνιακς φσεις και κινσεις λλων στρων.

Αστρολβος» των Αντικυθρων


Ταξμετρο
Ταξμετρο ονομαζταν να ειδικ καροτσκι που με συνδυασμ μηχανισμο γραναζιν και δεικτν κατφερνε να μετρει με ακρβεια την απσταση που δινυε. μοιαζε σαν να τραπεζκι με ρδες που στην πνω του επιφνεια υπρχαν περιστρεφμενοι δεκτες που δειχναν σε κατλληλα βαθμονομημνη κλμακα την διανυθεσα απσταση. Θεωρεται εφερεση του ρωνα αν και δεν αποκλεεται να τελειοποιθηκε απ' αυτν. Πριν απ αυτ για την μτρηση μεγλων αποστσεων χρησιμοποιοταν οι βηματιστς, τομα που μετρντας τα βματ τους υπολγιζαν την συνολικ απσταση.

Ψηφιακς υπολογιστς 1200 ετν!
Σε αρκετος λαος χρησιμοποιθηκαν διαφορετικ αριθμητικ συστματα, και σε πολλ μεγθη χει παραμενει σαν βση το 12 το 60. Οι Μγια χρησιμοποησαν εικοσαδικ με τερστια νομερα (εχαν νομερα σαν το 23.040.000.000 εκφρασμνα με να σμβολο «αλαοτουν»!), αντστοιχα νομερα παρατηρομε και σε Iνδικ πη. Δυαδικ σστημα μως δεν συναντμε πουθεν. Δετε μως την παρακτω ιστορα: Βορειοδυτικ της Νας Γουινας βρσκεται το νησ Apraphul. Εκε βρθηκε μα διταξη με σχοινι και τροχαλες που δεν δειχνε να εξυπηρετοσε τποτε προφανς. Μετ απ προσεκτικτερη ανλυση αποδεχτηκε τι αποτελοσε τμμα του αρχαιτερου γνωστο ψηφιακο υπολογιστ. Η κατασκευ χρονολογεται γρω στο 850 μ.Χ. Οι κτοικοι του Apraphul ταν ικανο θαλασσοπροι με καλοκατασκευασμνα σκφη. Φανεται τι για κποιο λγο χρησιμοποιοσαν δυαδικ σστημα αρθμησης μοιο με αυτ των σημερινν υπολογιστν!
Στην κατασκευ που βρθηκε χρησιμοποιοταν κουτι με οπς απ' τις οποες βγαιναν σκοινι που ανλογα με το μκος τους δνανε νδειξη 0 1. Με τρα κουτι και τα μκη σκοινιν τους μποροσαν να εκφρσουν τα πρτα 8 ψηφα του δεκαδικο μας συστματος. δυαδικ 000 001 010 011 100 101 110 111 δεκαδικ 0 1 2 3 4 5 6 7 Xρησιμοποιντας 10 κουτι θα μποροσαν να εκφραστον 1024 αριθμο. Στην συνχεια φυσικ το επμενο λογικ βμα ταν κουτι που λειτουργοσαν σαν πλες συγκεκριμνων λειτουργιν, πως πλες τπου AND, OR, και αναστροφες. Πολυπλκτες και flip flop σαν μνμες κατασκευαζταν με συνδυασμος των απλοστερων πυλν. Βρθηκαν σε κποια περιοχ σειρς των 8 κουτιν απ κουτκια flip flop. Δηλαδ μνμη 8 bit! Μετ απ αυτ υπρχαν πλες AND και OR σε λειτουργα καταχωρητν! Πιστεεται τι αυτς ο υπολογιστς εχε την δυναττητα προγραμματισμο σε εππεδο bit και byte ββαια. Για να κινηθε η τερστια αυτ δσμη σκοινιν με ακρβεια, χρησιμοποιοταν εντατρες για να τα κρατνε τεντωμνα και ελφαντες για να τα κινον! Στην περιοχ βρθηκαν αρκετ κκαλα ελεφντων που το πιστοποιον. Ποιος κατασκεασε αυτν τον ψηφιακ υπολογιστ και τι υπολγιζε παραμνει μυστριο, ειδικ γι' αυτ την περιοχ του πλαντη που δεν μας συνθισε σε παρμοιες εκπλξεις, τουλχιστον μσα στην ιστορα πως προς το παρν την ξρουμε. Επικεφαλς της αρχαιολογικς ρευνας ταν ο Robert L. Ripley του Charles Fort College της Νας Υρκης. Ο διος με την βοθεια της επιστημονικς του ομδας ανακατασκεασε μεγλο μρος αυτο του πρωττυπου υπολογιστ. Μπορετε να δετε την ανακατασκευ αυτ στο Tropical Museum of Marine Antiquities κοντ στην Σουμτρα. Η παραπνω ιστορα δημοσιετηκε στο Scientific American τον Απρλιο του 1988 τεχος 258 σελ.118-121, σαν πρωταπριλιτικο αστεο (Apraphul - April fool) και σαν ευκαιρα για επδειξη με μηχανικς αναλογες της λογικς boole για υπoλογισμος στο δυαδικ σστημα. Παρ' λα αυτ κατφερε να ενσωματωθε σε αρκετ σοβαρ ντυπα που αναφρονται στην ιστορα των υπολογιστν!  Χρειστηκε να φτσουμε στο 1642 για μια αριθμομηχαν πρσθεσης και αφαρεσης απ' τον Πασκλ στην Γαλλα. Λγο αργτερα το 1674 ο Γκ. Λιμπνιτς φτιαξε και αριθμομηχαν πολλαπλασιασμο διαρεσης. Τελικ το 1937 ο Κ.Τσοζε φτιχνει τον πρτο ηλεκτρομηχανικ υπολογιστ και το 1945 οι Τζ. κερτ και Τζ. Μκλι φτιχνουν στις ΗΠΑ τον πρτο ηλεκτρονικ υπολογιστ.


Σγχρονα Ρολγια
Τον 13ο αινα αναπτχθηκαν τα πρτα μηχανικ ρολγια δαπδου στην Ευρπη αλλ η ακρβεια τους ταν περιορισμνη. Το 1500 ο Π.Χνλαν στην Γερμανα κατασκευζει το πρτο μηχανικ κουρδιστ ρολι τσπης. Η κατασκευ των σγχρονων μηχανικν ρολογιν καθυστρησε ιδιατερα γιατ σοι το προσπαθοσαν εχαν σαν στχο να αντιγρψουν την κνηση των μεγαλτερων πλανητν και ξεκινντας με γεωκεντρικς αντιλψεις πς να βγλουν κρη. Γρω στα 1700, η βασλισσα της Αγγλας Anne, θλοντας να επεκτενει την δυναμικ του ισχυρο της ναυτικο, πρσφερε 20.000 λρες Αγγλας σε ποιον θα ανακλυπτε ναν τρπο στε να υπολογζεται με τη μγιστη ακρβεια το γεωγραφικ μκος. Δκα χρνια αργτερα, ο ωρολογοποις John Harrison, ανακλυψε τι για τον ακριβ προσδιορισμ του γεωγραφικο μκους απαιτεται η ακριβς μτρηση του χρνου. τσι εφερε τον Ναυτικ Χρονομτρη Harrison (Harrison Marine Chronometer) ο οποος μετροσε τον χρνο με μεγλη ακρβεια και μετ απ δοκιμς απ γνωστος θαλασσοπρους πως ο Captain Cook, κρδισε το βραβεο της βασλισσας και την πρωτοκαθεδρα στην κατασκευ του πρτου ρολογιο ακριβεας. Τον επμενο αινα με την προδο της τεχνολογας ρχισαν να πρωτοεμφανζονται τα πρτα ρολγια χειρς, τα οποα φοριταν μνο απ γυνακες, εν οι ντρες χρησιμοποιοσαν μνο ρολγια τσπης. Αυτ η κατσταση ανατρπηκε στον πρτο παγκσμιο πλεμο που κατανοθηκε η μεγλη ανγκη για τη συνπεια στην ρα και τσι το ρολι χειρς φορθηκε και απ τους ντρες.

 

close

Language