ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
       

watch-jewelry

 

 • ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

  Το ενδιαφρον του ανθρπου για τους πολτιμους και ημιπολτιμους λθους χρονολογεται απ την Μεσολιθικ Εποχ. Υπρχουν ενδεξεις τι οι Αρχαοι λληνες, Ρωμαοι και Βυζαντινο θαμαζαν τους πολτιμους και ημιπολτιμους λθους και γνριζαν πολλ για αυτος. Το ενδιαφρον αυξθηκε σημαντικ με την νθηση του εμπορου κατ τον 15ο και 16ο αινα. Η σνδεσ τους με σμβολα αστρολογας και η πστη για τις υπερφυσικς τους δυνμεις καναν τους λθους αγαπητος στον κσμο. Το ενδιαφρον μεγιστοποιθηκε κατ τον 18ο και 19ο αινα ταν πολλ να κοιτσματα και νες πτρες ανακαλφθηκαν.

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

  Οι λθοι (Gems) διακρνονται σε πολτιμους και ημιπολτιμους. Στους πολτιμους λθους περιλαμβνονται το διαμντι, το ζαφερι, το ρουμπνι και το σμαργδι, εν στους ημιπολτιμους ο αμθυστος, η κουαμαρνα, ο σπινλιος, ο τουρμαλνης, το τοπζι, το κτρο, ο τανζαντης, η γρανδα, το ζιργκν και πολλο λλοι. Οι λθοι κατηγοριοποιονται σε διφορες κατηγορες, ποικιλες και ομδες. Εναι περιζτητοι για τα λαμπερ και μοναδικ τους χρματα αλλ κυρως για τη σπανιτητα ανερεσης τους. Οι πολτιμοι και ημιπολτιμοι λθοι κατηγοριοποιονται ανλογα με τη σκληρτητ τους στη σκλα του Mohs, μα κλμακα που κατατσσει τα ορυκτ βση της σκληρτητας τους, απ 1 ως και 10

  Η σκλα του Mohs

  1Talc (Mg3Si4O10(OH)2) Talc (Mg3Si4O10(OH)2)
  2 Gypsum (CaSO4.2H2O) Gypsum (CaSO4.2H2O)
  3 Calcite (CaCO3) Calcite (CaCO3)
  4 Fluorite (CaF2) Fluorite (CaF2)
  5 Apatite (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) Apatite (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-))
  6 Feldspar (KAlSi3O8) Feldspar (KAlSi3O8)
     
  7 Quartz (SiO2) Quartz (SiO2)
  8 Topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2) Topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2)
  9 Corundum (Al2O3) Corundum (Al2O3)
  10 Diamond (C) Diamond (C)

   

   

  ΧΡΩΜΑ

  Το χρμα αποτελε να απο σπουδαιτερα τα χαρακτηριστικ των πολτυμων και ημιπολτιμων ορυκτν λθων. Εναι απ τα πρτα χαρακτηριστικ εμφαν με την πρτη ματι. Παλαιτερα το χρμα του λθου ταν το μοναδικ κριτριο για την αναγνριση και χαρακτιρισμ των πολτιμων πετρν, σμερα το χρμα εναι μνο να χαρακτηριστικ αποφασιστικς σημασας. Υπρχουν λθοι οι οποοι εναι μεσα αναγνωρσιμοι απ το χρμα τους και λλοι που χουν πολλος χρωματισμος, πργμα που καθιστ δσκολη την ταυτοποησ τους (τουρμαλνης). Υπρχουν τρες χρωματικο τποι, χρωμοι, γχρωμοι απ ιδιοχρωματισμ και γχρωμοι απ αλλοχρωματισμ.

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  Η ιδιτητα αυτ εναι η ικαντητα του λθου να διρχεται το φως μσα απ αυτν. Η ιδιτητα αυτ επηρεζεται απ τυχν εγκλεσματα, περιεκτικτητα ιχνοστοιχεων λλων ορυκτν αλλ κυρως απ το μγεθος του κρυσταλλικο κκκου. Οι κρσταλλοι βσει αυτς της ιδιτητας διαχωρζονται σε διαφανες, ημιδιαφανες και αδιαφανες.

  ΣΧΙΣΜΟΣ

  Η τση του λθου να σχζεται σε εππεδες δρες ονομζεται σχισμς. Ο σχιμς οφελεται αποκλειστικ απ την κρυσταλλικ δομ του ορυκτο λθου και σπνια σε μεγλα εγκλεσματα που πιθαννατα να χει. Διακρνεται στα εξς εδη: Τλειος σχισμς (τοπζι) καλ σχισμ (αλεξανδρτης), ασαφ (σμαργδι) ατελ (τουρμαλνης). Ο σχισμς εναι να σημαντικ χαρακτηριστικ για την επιλογ της κατλληλης διεθυνσης κοπς του λθου.

  ΘΡΑΥΣΜΟΣ

  Η τση του ορυκτο να θρυμματζεται σε λλες διευθνσεις εκτς απ αυτς τις ομαλς ονομζεται θραυσμς.

  ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

  Η σκληρτητα εναι παρεξηγημνη ιδιτητα, πολς κσμος πιστεει τι η σκληρτητα αντιπροσωπεει την ανθεκτικτητα του λθου σε κθε εδους μεταχερηση. Στην πραγματικτητα αντιπροσωπεει την ανθεκτικτητα του ορυκτο λθου στις χαρξεις. Για παρδειγμα το διαμντι που αποτελε τον σκληρτερο λθο χαρσσεται με μεγλη δυσκολα απ λλο υλικ, αντθετα το διαμντι εν χτυπηθε απτομα μπορε να προκληθε θραυσμς. Για την σκληρτητα υπρχουν πολλς κλμακες αλλ η πιο γνωστ εναι η κλμακα Mohs.

  ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΝΕΩΣ

  Χρησιμοποιντας το κρσταλλο το σρουμε πνω σε μα ανγλυφη επιφνεια (χι λεα) πορσελνης ττε θα δημιουργηθε να χνος υπ μορφ γραμμς κνεως του κρυστλλου. Το χρμα μπορε να εναι διο με το χρμα του (ιδιοχρωματικο κρσταλλοι) εντελς διαφορετικ απ το χρμα του (πως αυτ του σιδηροπυρτη).

  ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

  Ο λγος της μζας προς τον γκο που καταλαμβνει ονομζεται ειδικ βρος. Το ειδικ βρος αποτελε μια απ τις βασικτερες μεθδους προσδιορισμο ενς ορυκτο λθου αφο διαφρει ελχιστα σε δεγματα ενς συγκεκριμνου λθου. Αφο πρτα προσδιοριστε ο γκος του ορυκτο λθου χρησιμοποιντας ργανα μτρησης της διαμτρου, του ψους της κορνας και του στματος και αφο προσδιοριστε η κοπ της πτρας. Στην συνχεια μετρμε το βρος της και απο τον λγο που προκπτει μπορομε να εμαστε αρκετ σγουροι για τον προσδιορισμ της. Μια ακμη λλη μθοδος εναι να χρησιμοποισουμε υγρ διαφορετικν ειδικν βαρν και να επιχειρσουμε την εμβθιση του λθου μεταξ δο αυτν στην μια περπτωση ο λθος θα επιπλει και σε λλο διλλυμα θα εμβυθζεται σταδικ αν το αφσουμε ελεθερο.


  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ

  Μα απ τις σημαντικτερες μεθδους για τον προσδιορισμ των πετρν. ταν μια ακτνα φωτς εισρχεται απ να αραι περιβλλον (αρας) σε να πυκντερο περιβλλον (κρσταλλος) υπ συγκεκριμνη γωνα (-γωνα προσπτσεως) ττε αυτ διαθλται (κμπτεται). Εν η ακτνα πφτει κθετα στην επιφνεια ττε δεν υπρχει διθλαση. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ
 • ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ανλογα το πολτιμο λθο και την οπτικς ιδιτητες και διαφορετικς διευθνσεις που διρχεται η ακτνα του φωτς, μπορε κποιοι λθοι να ανακλον το φως με διαφορετικ τρπο. Μερικς φορς η ακτνα διαθλται σε δο δο διαφορετικς πολωμνες ακτνες. Το φαινμενο αυτ που παρατηρεται συνθως στο ζιρκνιο και τον ασβεσττη ονομζεται διπλοθλαστικτης.

  ΔΙΑΣΠΟΡΑ

  Τα διαφορετικ μκη κμματος του φωτς διαθλνται στις επιφνειες του του λθου προκαλντας της δισπαση του λευκο στα συστατικ του χρματα. Αυτ το φαινμενο λγεται διασπορ και εμφανζεται σε πολτιμους λθους πως το το διαμντι, το ρουμπνι, το ζαφερι και το ζιρκνιο.

  ΠΛΕΟΧΡΟΙΣΜΟΣ

  Σε μερικος λθους συμβανει να παρατηρονται διαφορετικ χρματα στον οπτικ τους ξονα, ανλογα με την διυθυνση απ την οποα απορροφον το φως, το φαινμενο αυτ ονομζεται πλεοχροσμς. ταν παρουσιζουν δο χρματα ττε το φαινμενο καλεται διχροσμς, με τρα χρματα τριχροσμς, με τσσερα χρματα τετραχροσμς κ.οκ. Ανλογα με το πσο ντονο εναι αυτ το φαινμενο ο πλεοχροσμς διακρνεται σε ισχν, ευδικριτο και ισχυρ.

  ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ

  Φωταγεια εναι η ικαντητα ενς λθου να εκμπμπει δευτερογεν ακτινοβολα ταν αυτ βρσκεται υπ την επδραση ακτινοβολας. ταν επιδρσει σε αυτν υπεριδης ακτινοβολα αυτς ακτινοβολε και το φαινμενο αυτ ονομζεται Φθωρισμς. Ανλογα με το μρος εξρυξης του λθου αυτς μπορε να παρουσιζει ττοια φαινμενα χι, με αυτν τον τρπο μπορε κανες να αναγνωρσει την προλευση του λθου.

 

 

close

Language