ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
       

watch-jewelry

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Χρυσς
θεωρεται το κατ' εξοχν «ευγενς» μταλλο. Ο ττλος «ευγενς» σημανει τι χει μεγλη χημικ αδρνεια, δηλαδ δεν σκουριζει (οξειδνεται) και δεν προσβλλεται απ ισχυρ οξα, με εξαρεση το υδροχλωρικ. Ως χημικ στοιχεο ο χρυσς εναι μταλλο με ατομικ αριθμ 79 και ατομικ βρος 196,9665 . χει θερμοκρασα τξης 1064,43 C° και θερμοκρασα βρασμο 2807 C°. Εναι, μαζ με τον χαλκ τα μοναδικ γχρωμα μταλλα.
Επσης εναι μαλακ, πολ ελατ και λκιμο μταλλο, μπορε δηλαδ να μετατραπε (με κατεργασα) σε πρα πολ λεπτ φλλα και λεπτ σρματα.

Για τα ιδιατερα χαρακτηριστικ του χρησιμοποιεται ευρως στην κατασκευ κοσμημτων. Εκε ελχιστα χρησιμοποιεται καθαρς αλλ με προσμξεις. Η καθαρτητ του μετρται ετε με καρτια ετε με χιλιοστ (24 καρτια 1000 χιλιοστ εναι ο καθαρς χρυσς στην πραγματικτητα δεν υπρχει ττοια ποιτητα χρυσο αλλ 995 χιλιοστ, επμενος στα σωστ κοσμματα η προετοιμασα του κρματος πρπει να γνεται με βση το 995). Στα κοσμματα χρησιμοποιεται η ποιτητα των 14 καρατιν (585 χιλιοστ) και η ποιτητα 18 καρατιν (750 χιλιοστ). Συνθως εναι αποδεκτ μα φρα 10% χρυσο για την επεξεργασα και το γυλισμα των κοσμημτων. Τα τελευταα χρνια εθστε να χρησιμοποιομε καθαρ χρυσ και να κατεβζουμε τους βαθμος καθαρτητας και να καθορζουμε το χρμα του χρυσο π.χ. σε 750 σε 585 σε χρμα λευκ χρυσ, χρησιμοποιντας τοιμα κρματα (λγες) Και η τεχνολογα χει φτσει σε ττοια εππεδα σ' αυτ τα κρματα που πολ δσκολα μπορες να διαγνσεις την ποιτητα του χρυσο με συμβατικ μσα.


Κοσμμα φτιαγμνο απ χρυσ
να κσμημα σωστ χει πντοτε δο σφραγδες η μα σφραγδα δηλνει βαθμος καθαρτητας (585+ Κ14 750+ Κ18 κ.τ.λ.) και λλη δηλνει ποις το κατασκεασε το κσμημα και χει μορφ συνθως γρμματα αριθμος σμβολα, αυτ ισχουν για λα τα κοσμματα που κατασκευζονται ετε στην Ελλδα ετε στο εξωτερικ σε σοβαρ μρη. Υπρχει βιβλο χρυσοχων με κθε εργαστριο με το κωδικ του το σμβολο του.

Κοσμματα που χουν μια σφραγδα με τους βαθμος μνο, εναι τορκικα κινζικα ινδικ και ταν δηλνουν 585 (Κ14) τα τορκικα εναι 9 καρτια και τα κινζικα ινδικ εναι 6 καρτια , και ταν δηλνουν 750 (Κ18) τα τορκικα εναι 12 καρτια και τα κινζικα ινδικ εναι 9 καρτια φυσικ δηλνουν οι πωλητς τι εναι ιταλικ τι δεν χουν κωδικ για λγους φορολογικος, τα καρτια βρσκονται μνο με λισιμο του κοσμματος και ειδικ ανλυση.
Το κστος των κοσμημτων αυτν εναι 5 με 6 EUR το γραμμριο σχετα με το πσο το πουλνε θα τα βρετε και σε πρα πολ καλ κοσμηματοπωλεα.
Η αξα ενς κοσμματος καθορζεται τσο απ το βρος του καθαρο χρυσο, την εργασα του σο και την αξα των πολτιμων λθων που περιχει. Συνθως η αξα των λθων που χρησιμοποιονται στην κατασκευ κοσμημτων εναι πολλαπλσια του χρυσο και εναι αυτ που καθορζει την τελικ αξα των κοσμημτων.

Δετε κοσμματα που φτιχνονται απ τα καλτερα εργαστρια της Ελλδας με τα υψηλτερα standards ποιτητας κατασκευς (I.S.O.) και η < <ποιτητα χρυσο >> εναι αυτ που αναγραφ η σφραγδα του. Εναι χειροποητα , μοναδικ, στην αιχμ της μδας .

 

close

Language