ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
       

watch-jewelry

 

ΚΟΨΙΜΟ (CUT) ΔΙΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Με τον ρο κοπ εννοομε το σχμα που δνουμε στον κρσταλλο, τη στλβωση του (γυλισμα) και τις αναλογες των δομν της κοπς


Κοπ Διαμαντιο Round

Round
Τα διαμντια, σχματος Round, εναι το πιο διαδεδομνο εδος κοπς διαμαντιν. Επσης, εναι αυτ το εδος κοπς που δνει την καλτερη λμψη στα διαμντια. Εναι πιθανν να χετε ακοσει το ρο «ιδανικ κοπ». Αυτς ο ρος αναφρεται στην προσπθεια κοπς ενς διαμαντιο στις ιδανικτερες διαστσεις για να επιτευχθε η μγιστη λμψη.

Κοπ Διαμαντιο Emerald

Emerald
Τα διαμντια Emerald χουν ορθογνιο σχμα με κομμνες γωνες. Αυτ το εδος διαμαντιν χουν εππεδα και οι δρες τους εναι μεγλες, οι οποες μοιζουν με σκαλοπτια μιας σκλας. Αντθετα απ τα διαμντια Marquise, δεν υπρχει το φαινμενο της διθλασης (bow-tie effect) στα διαμντια Emerald.
Προσοχ: Στην καλτερη ποιτητα και στο ιδανικτερο χρμα

Κοπ Διαμαντιο Heart

Heart
Τα διαμντια σε σχμα Heart χουν μια μικρ ομοιτητα με τα διαμντια σχματος Pear, με την διαφορ τι υπρχει μια κρη στην κορυφ τους. Στην πραγματικτητα, ο λγος για τον οποο οι τεχντες διαλγουν να διαμντι Heart απ να Pear εναι τι η πρτη λη που υπρχει στο διαμντι Heart και βρσκεται σ' αυτ την κρη. Προσοχ:ελκυστικ σχμα Οι «λοβο» του διαμαντιο πρπει να εναι σα και σωστ καθορισμνοι. Το Heart, χει επσης, και το φαινμενο της διθλασης (bow-tie effect).

Κοπ Διαμαντιο Marquise

Marquise
Το νομα «Marquise» προρχεται απ τον θρλο του Μαρκησου του Pompadour, που αναφρει τι ο Βασιλις λιος ζτησε να διαμντι γυαλισμνο στο σχμα του στματος του Μαρκησου! Προσοχ: Μια κακ κοπ του διαμαντιο Marquise εναι συχν ορατ, εξαιτας του φαινμενου (bow-tie effect), με γυμν μτι.

Κοπ Διαμαντιο Oval

Oval
Το διαμντι σε σχμα Oval μοιζει αρκετ με το διαμντι round με την εξαρεση τι εναι ελλειπτικ. Δημιουργθηκε για πρτη φορ απ τον Lazave Kariau στις αρχς του 1960. Συνθως αυτ το εδος κοπς χει 56 δρες. Το ελκυστικ σχμα παζει σημαντικ ρλο στα διαμντια Oval. Προσοχ: Ελκυστικ σχμα. νισα εππεδα, υψηλ εππεδα. Η κακ κοπ ενς διαμαντιο εναι ορατ, εξαιτας του φαινμενου bow-tie effect, με γυμν μτι.

Κοπ Διαμαντιο Pear

Pear
Το διαμντι σε σχμα Pear εναι νας συνδυασμς της κοπς Round και της κοπς Marquise. Τα κρεμαστ κοσμματα φανονται πολ ωραα με διαμντια σχματος Pear, πως και σε σκουλαρκια λγω του σχματς τους που μοιζει με «δκρυ». Προσοχ: Η καλ κοπ ενς διαμαντιο εναι ορατ, εξαιτας του φαινμενου bow-tie effect με γυμν μτι.

Κοπ Διαμαντιο Princess

Princess
Η κοπ Princess εναι σχετικ καινοργιο εδος. Εναι να αρκετ ελκυστικ εδος κοπς. Αρκετο νθρωποι προτιμον τα διαμντια Princess γιατ παρλο που εναι ορθογνια, χουν ττοια λμψη, πως τα διαμντια Round. Προσοχ: Ελκυστικ σχμα.

Στη φυσικ του κατσταση, η ομορφι ενς διαμαντιο αποκρπτεται γενικ. Παρ' λο που η φση προσδιορζει το χρμα την καθαρτητα και τα καρτια του, χρειζεται ωστσο το χρι ενς ειδικο τεχντη ο οποος και θα ελευθερσει την λμψη και την ομορφι του. Αυτ που αυξνει την λμψη ενς διαμαντιο εναι η κοπ του, που κτω απ ιδανικς συνθκες μεγαλνει τις οπτικς ιδιτητες στο εσωτερικ του διαμαντιο, συγκεκριμνα την ικαντητ του να διαθλσει το φως και να διασκορπζει το χρμα.

Πρπει να διευκρινιστε ωστσο τι η κοπ αναφρεται στον κανονισμ των εδρν του διαμαντιο και χι στο σχμα του. Το διαμντι με την ιδανικ κοπ αιχμαλωτζει και ελευθερνει την μγιστη ενργεια της ακτινοβολας. Η κοπ δνει στο κθε διαμντι μοναδικ λμψη με το να επιτρπει την μγιστη ποστητα του φωτς να εισρχεται και να αντανακλται απ το διαμντι.

Για να επιτευχθε η ιδανικ κοπ, ο τεχντης κοπς πρπει να αντιμετωπσει μα σειρ απ παργοντες ανεκτικτητας της πτρας. Πιο συγκεκριμνα, αυτ σημανει τι το μεγαλτερο σκληρ μρος του διαμαντιο πρπει να κοπε και να απωλεσθε. Γι' αυτ το λγο, η ιδανικ κοπ των διαμαντιν εναι περισστερο εξαρεση παρ καννας. Στην πραγματικτητα λιγτερο απ το 1% των διαμαντιν χουν ιδανικ κοπ. Επομνως, διαμντια με ψογη κοπ βρσκονται μνο στα καλτερα κοσμηματοπωλεα.

Εν η κοπ εναι πολ βαθει πολ ρηχ, το φως θα πει στο κτω μρος του διαμαντιο και θα χαθε, χοντας ως αποτλεσμα μα λιγτερο λαμπερ παρουσαση και επομνως να διαμντι μικρτερης αξας. Η κοπ εναι αυτ που δχεται τις περισστερες κριτικς απ' λες τις λλες μεταβλητς, σον αφορ την επιρρο που ασκε στην αξα του διαμαντιο. Εναι απαρατητο να γνωρζεις την ποιτητα της κοπς ταν αγορζεις να διαμντι.

Τα στρογγυλ διαμντια εναι συμμετρικ και ικαν να αντανακλσουν την μγιστη ποστητα φωτς και εναι και τα πιο λαμπερ απ' λα τα λλα σχματα διαμαντιν.

Ιδανικς Αναλογες

Αποδεκτς Αναλογες

Μη Αποδεκτς Αναλογες

Βθος

60% - 63%

57% - 64%

Λιγτερο απ 57% περισστερο απ 64%

Επιφνεια (table)

53% - 57%

53% - 64%

Λιγτερο απ 53% περισστερο απ 66%

Γυλισμα (polish)

Πολ καλ μχρι τλειο

Καλ μχρι τλειο

Φτωχ μχρι μτριο

Συμμετρα

Πολ καλ μχρι τλεια

Καλ μχρι τλεια

Φτωχ μχρι μτρια

Ζνη (Girdle)

Λεπτ μχρι μεσαα

Λεπτ μχρι παχι

Πολ λεπτ μχρι πολ παχι

Culet

Καννα μχρι πολ μικρ

Καννα μχρι μεσαο

Μεσαο μχρι μεγλο

Κοπς διαμαντιν

Τα διαμντια με διαφορετικ σχμα απ τα στρογγυλ (Fancy shaped diamonds) χουν διαφορετικς αναλογες που επηρεζουν την ικαντητα του διαμαντιο να διαθλσει το φως σε διαφορετικς κατευθνσεις. ταν το φως διαπερνει να διαμντι με περεργο σχμα, ττε μια μικρ ποστητα φωτς χνεται στο κτω μρος της πτρας.

κοπς διαμαντιν

Επειδ οι δυναττητες διθλασης ενς fancy διαμαντιο μεινονται απ το σχμα του, εναι καλτερο να χει καλτερο βαθμ χρματος και καθαρτητας για να μεγιστοποιηθε η λμψη του διαμαντιο.

Τα ποσοστ που ακολουθον εναι τα ιδανικ ποσοστ επιφνειας του διαμαντιο:

 • Emerald (Octagon): 50% - 75%
 • Marquise: 50% - 62%
 • Oval: 50% - 62%
 • Pear: 50% - 62%
 • Princess Cut: 65% - 80%
 • Radiant Cut: 65% - 80%
 • Round: 53% - 57%

Ποιτητα κοπς
Για να φανε η λμψη, η "ζω" ενς διαμαντιο, πρπει να κοπε σε συγκεκριμνες διαστσεις. Οι τεχντες πρπει να προσξουν τις οπτικς ιδιτητες της κθε πτρας, για να αποφασσουν την καλτερη κοπ, που θα χαρσει στο διαμντι την μοναδικ λμψη του.

Εξετζεται κθε δισταση του διαμαντιο, πριν καθοριστε ο τρπος κοπς του. Οι κατηγορες - ποιτητες χωρζονται σε 5 ομδες:

 1. Ιδανικ
 2. Πολ καλ
 3. Καλ
 4. Μτρια
 5. Φτωχ


Οι βασικς αρχς που εξηγον τον λγο, για τον οποο εναι σημαντικ η κοπ ενς διαμαντιο, μπορον να αντληθον απ τα ακλουθα διαγρμματα. Οπτικ, τα διαμντια, ανεξαρττως σχματος, συμπεριφρονται με τον διο τρπο.

Τα διαμντια αποτελονται απ τα ακλουθα βασικ τμματα:
Τα διαμντια αποτελονται απ τα ακλουθα βασικ τμματα:
Σε να διαμντι, που χει σωστ κοπ (διγραμμα 1Α), το μεγαλτερο μρος του φωτς, που εισρχεται στο διαμντι απ πνω, διαθλται στα εσωτερικ τοιχματα της πτρας και βγανει πλι απ το πνω μρος του διαμαντιο, προσδνοντας του περισστερη λμψη. Στα διαμντια που χουν κοπε ετε πολ ρηχ (διγραμμα 1b), ετε πολ βαθει (διγραμμα 1c), μια σημαντικ ποστητα φωτς χνεται στο κτω μρος του διαμαντιο. Αυτ χει ως αποτλεσμα, να μην γνεται η ιδανικ διθλαση προς το πνω μρος του διαμαντιο και να χνεται η λμψη του. ταν αξιολογεται η ποιτητα κοπς, υπρχουν 3 φυσικ χαρακτηριστικ που πρπει να υπολογιστον. Και τα 3 χουν σχση με τη διμετρο και το πλτος του διαμαντιο σε λα τα σχματα. 

κοπς διαμαντιων

κοπς διαμαντιν


1. Συνολικ ποσοστ βθους
Αυτς εναι ο βασικς παργοντας που καθορζει την λμψη του διαμαντιο (πτρες με πολ ρηχ πολ βαθει κοπ δεν φανονται ωραες - δετε τα παρακτω διαγρμματα). Το ψος της πτρας χωρζεται στη διμετρο, του διαμαντιο και στο πλτος κθε σχματος. Η ιδανικ κοπ στρογγυλν διαμαντιν πρπει να χει βθος 59% - 62,5%. Αυτ η διακμανση εναι σχετικ μικρ και χει αποδειχθε τι παργει την λμψη ενς διαμαντιο. Αυτ η λμψη εναι το φως που αντανακλται πσω στο μτι του παρατηρητ. Η εππεδη και η βαθει κοπ σε διαμντια, σκορπζει το φως στο κτω μρος και στα πλγια του διαμαντιο, γι αυτ το λγο, αντανακλται λιγτερο φως.
2. Ποσοστ "τρπεζας"
Η "Τρπεζα" εναι η μεγλη δρα στο πνω μρος του διαμαντιο. Η περμετρος του διαμαντιο υπολογζεται με τον εξς τρπο: a/c X 100. Η Τρπεζα που χει πολ μικρ πολ μεγλο μγεθος, μεινει την ομορφι του διαμαντιο. Μνο τα στρογγυλ διαμντια χουν σταθερ μγεθος τρπεζας. Η ποιτητα κοπς σε λα τα λλα σχματα εναι περισστερο εξαρτημνη απ' το βθος, τη ζνη, και το μκρος της διστασης του πλτους.

Στα στρογγυλ διαμντια, για να αναγνωριστε τι να διαμντι χει "ιδανικ κοπ", η τρπεζα πρπει να εναι σχετικ μικρ. Πρπει, δηλαδ, να κυμανεται σε ποσοστ 53% με 57%. Κποιοι υπολογισμο χουν δεξει τι τρπεζες σε ττοιο ποσοστ, παργουν την καλτερη λμψη στο διαμντι. Αυτ η λμψη προρχεται απ την αντανκλαση του φωτς, που παργει τα χρματα του ουρνιου τξου.

http://www.glm.gr/uploads/pics/2_1_1_2g.gif


3.Πχος της ζνης του διαμαντιο
Αυτ εναι το μρος του διαμαντιο που εννει το κτω με το πνω μρος και αποκαλπτει την ποιτητα κοπς του διαμαντιο. Το σωστ μγεθος της ζνης του διαμαντιο εναι ανμεσα στο "λεπτ" με "ελαφρς παχ". Αυτ σημανει τι το μγεθος της ζνης μπορε να εναι : λεπτ, μεσαο, ελαφρς παχ κποιος συνδυασμς αυτν των μεγεθν, πως μεσαο προς ελαφρς παχ. Η ζνη σε εξαιρετικ παχ μγεθος εναι δεγμα κακς ποιτητας κοπς και το συγκεκριμνο διαμντι πρπει να πουληθε φθηντερα. Η ζνη σε εξαιρετικ λεπτ πχος μπορε να προκαλσει σπσιμο κατ την αδαμντοδεσα και εναι καλτερο να αποφεγεται.
Οι πιθανο βαθμο μεγθους ζνης εναι: εξαιρετικ λεπτ, πολ λεπτ, λεπτ, μεσαο, ελαφρς παχ, παχ, πολ παχ, εξαιρετικ παχ. υπρχουν 34 πιθανο συνδυασμο αυτν των μεγεθν.
Πχος της ζνης του διαμαντιο
Γυαλδα και Συμμετρα
Η γυαλδα καθορζεται απ την ποιτητα του φινιρσματος που δνεται στο διαμντι. γκλειστα υπολεμματα που βρσκονται στην επιφνεια του διαμαντιο, μπορον να μεισουν την γυαλδα της πτρας. λοι οι βαθμο γυαλδας καθορζονται με την βοθεια μεγεθυντικο βαθμο.

Η συμμετρα καθορζεται, στερα απ την εξταση της τοποθεσας και της ευθυγρμμισης των εδρν του διαμαντιο. Σε σπνιες περιπτσεις, λες οι δρες εναι απλυτα σωστ σχηματισμνες στην επιφνεια των διαμαντιν. Καθοριστικς παργοντας εναι η ποιτητα της ευθυγρμμισης ανμεσα στο πνω και στο κτω μρος του διαμαντιο. σο περισστερο ευθυγραμμισμνο εναι, τσο μεγαλτερος εναι ο βαθμς συμμετρας.  Οι πιθανο βαθμο συμμετρας εναι:

Τλεια - Πολ καλ - Καλ - Μτρια - Φτωχ

Η Πολ καλ και η καλ συμμετρα εναι αυτ που προτιμται συνθως. Τα διαμντια με τλεια συμμετρα χουν αρκετ υψηλ τιμ και υπρχει στα διαμντια με "ιδανικ κοπ". Εναι σωσττερο να μην επιλγετε διαμντια με "φτωχ" συμμετρα.

Τα διαμντια με τλεια συμμετρα
Η λμψη που θα ακτινοβολσει να διαμντι, εξαρτται απ τα χρια του εξειδικευμνου τεχντη. Το διαμντι που χει κοπε σωστ, αντανακλ την μγιστη ποστητα φωτς μσα απ το διαμντι, απ τη μια επιφνεια στην λλη και διασκορπζεται απ την κορυφ της πτρας. Τα διαμντια που χουν κοπε αρκετ βαθι αρκετ ελαφρ, χνουν μρος της λμψης τους, η οποα διασκορπζεται στο πλαν στο κτω μρος του διαμαντιο. Συνεπς το πετρδι που δεν χει τις σωστς αναλογες εναι λιγτερο λαμπερ και εντυπωσιακ αλλ και πως εναι φυσικ, χαμηλτερης αξας.
Η λμψη που θα ακτινοβολσει να διαμντι

 • FACETS (δρες): Οι εππεδες και γυαλισμνες πλευρς και επιφνειες του διαμαντιο.
 • TABLE (τρπεζα): Η κεντρικ και εππεδη δρα του διαμαντιο.
 • GIRDLE (ζνη): Η στεν διμετρος του διαμαντιο.
 • CROWN (κορυφ): Το υψηλτερο μρος της ζνης του διαμαντιο.
 • PAVILION: Το χαμηλτερο μρος της ζνης του διαμαντιο.
 • CULET: Μια μικροσκοπικ δρα στο κτω μρος του διαμαντιο.
 • BRILLIANT CUT (κοπ): 32 δρες πνω και 24 δρες κτω απ τη ζνη του διαμαντιο.

Η στρογγυλ κοπ Brilliant / Tolkowsky
Το βθος ( το ψος) του διαμαντιο.
Ο Τοlkowsky, μαθηματικ ιδιοφυα της Ρωσας, πρτεινε τι η κοπ του ψους ενς στρογγυλο διαμαντιο brilliant εναι 59,3% της διαμτρου του διαμαντιο, που διαχωρζει το 43% του κυρου μρους του διαμαντιο και το 16% του πνω μρους του διαμαντιο. Αυτ το 59% εναι σως η πιο κρσιμη δισταση της πτρας.

Θα παρατηρσετε διαμντια που χουν πολ ρηχ κοπ (το ψος εναι λιγτερο απ το 59%) που χουν πολ χοντρ κοπ (παραπνω απ το 59%). Μην αγορζετε διαμντια που παρεκκλνουν κατ πολ απ' αυτ την τιμ. Πιο πρακτικ, μπορετε να βρετε να διαμντι με βθος 60%.
Το διαμντι Brilliant Lady
Το διαμντι Brilliant Lady Το πολυεδρικς κοπς διαμντι Brilliant Lady 21 βγκε το 2004 απ τα χρια του βετερνου Louis Verelst και εχε οτε λγο οτε πολ 221 δρες! Σμερα, εννει τις δημιουργικς δυνμεις του με τον γνωστ βλγο διαμαντμπορο Pierre Adler με στχο να συνεχιστε η παρδοση της χρας ως κντρο του διεθνος εμπορου διαμαντιν με την παραγωγ αρκετν διαμαντιν διας κοπς με το Brilliant Lady. Μλιστα, ο 56χρονος Verelst δεν εναι τυχαο νομα στον κλδο της κοπς διαμαντιν. Φημζεται ως ο πλον ειδικς πνω στην κοπ διαμαντιν και, πως ο διος δηλνει: «Δστε μου το σχδιο και θα σας το μεταμορφσω σε διαμντι». Τα διαμντια Brilliant Lady λειτουργον πλων ως πρεσβευτς της Αμβρσας στην αρτιτητα κοπς διαμαντιν. 
Η επιφνεια του διαμαντιο
Το πιο αξιοσημεωτο μρος ενς διαμαντιο με κοπ Brilliant εναι το μγεθος της επιφνεις του.

Ο Tolkowsky βρκε τι η ιδανικ επιφνεια εναι στα 53% της διαμτρου της πτρας, ωστσο η κοπ Eppler και η κοπ Skandinavian χουν επιφνειες 56% και 57,5% αντστοιχα. Κατ γενικ εκτμηση το ποσοστ της επιφνειας πρπει να εναι μεταξ 50% και 60%.

Η επιφνεια του διαμαντιο

(φωτ. 1)Η επιφνεια του διαμαντιο

(φωτ. 1 και σχμα 1)Η επιφνεια του διαμαντιο

Απ τον φυσικ κρσταλλο που συνθως εναι το οκτεδρο, ταν τελικ δνουμε brilliant cut, χουμε τη μικρτερη απλεια βρους απ τις υπλοιπες κοπς.


Υπρχουν λοιπν πως επαμε πολλν ειδν κοπς, με την ννοια του τελικο σχματος του επεξεργασμνου διαμαντιο. μως στη διαμαντολογα και στα πιστοποιητικ, ταν αναφρονται στην κοπ, στην συντριπτικ πλειοψηφα εννοον τη στρογγυλ κοπ και συγκεκριμνα το brilliant cut το μπριγιν, πως ακογεται στη γλσσα της αγορς.

Το στρογγυλ brilliant cut εναι τσο διαδεδομνο, που τελικ για πολλος ανθρπους οι λξεις μπριγιν και διαμντι εναι συννυμα. Δηλαδ τους ρωτνε «τι κσμημα αγρασες;» και η απντηση εναι «μπριγιν», εν εννοον διαμντι.

Φυσικ, επειδ τποτα δεν εναι τυχαο, η επικρτηση του στρογγυλο brilliant cut οφελεται στο γεγονς τι το σχμα αυτ και οι αναλογες του αναδεικνουν, περισστερο απ τα υπλοιπα εδη κοπς, τα θαυμσια οπτικ του φαινμενα. χοντας σαν στρογγυλ κοπ τλεια συμμετρα, παρχει ση κατανομ λμψης και ευνοε στον μγιστο βαθμ την ολικ εσωτερικ ανκλαση, η οποα τελικ δνει τις πολχρωμες εσωτερικς ανακλσεις, φαινμενο που διεθνς ονομζεται «fire».

Το στρογγυλ brilliant cut διαθτει κι να ακμα πολ μεγλο πλεονκτημα. Απ τον φυσικ κρσταλλο που συνθως εναι το οκτεδρο, ταν τελικ δνουμε brilliant cut, χουμε τη μικρτερη απλεια βρους απ τις υπλοιπες κοπς (φωτ. 1 και σχμα 1).

Στην πιστοποηση η περιγραφ της κοπς καταλαμβνει το μεγαλτερο μρος του πιστοποιητικο. Πρπει να αναφρεται η ποιτητα του γυαλσματος, το εδος της κοπς, να γνεται σχηματικ αναπαρσταση της κοπς, να αναγρφονται οι διαστσεις της πτρας σε χιλιοστ (mm), οι αναλογες της κοπς και τλος να γνεται σχολιασμς της ποιτητας της κοπς (καλ, πολ καλ, εξαρετη κ.λπ.).

πως επαμε, το στρογγυλ brilliant cut εναι το πιο διαδεδομνο και το πιο εμπορικ εδος κοπς. Με αυτ θα ασχοληθομε και θα το μελετσουμε για να μπορσουμε να καταλβουμε τι σημανουν οι αναλογες που περιγρφονται στα πιστοποιητικ.

Το στρογγυλ brilliant cut εναι, πως λει και το νομ του, μια στρογγυλ κοπ, η οποα αποτελεται απ τρα μρη: το αντερο τμμα, που ονομζεται κορνα (crown), το μεσαο, που αποτελε τη ζνη (girdle) του κομμνου διαμαντιο και το κωνικο σχματος καττερο τμμα (pavilion) (σχμα 2).
Η επιφνεια του διαμαντιο(σχμα 2)

Το καθνα απ αυτ τα τρα μρη χει και τις δικς του εππεδες γυαλισμνες μικροεπιφνειες, που τις ονομζουμε δρες. Οι δρες της κορνας πρπει να εναι 33, πως φανεται στο σχμα 3, και οι δρες του κνου / pavilion πρπει να εναι 24 (επσης σχμα 3). Το τελεωμα του κνου μπορε να εναι μτη, μυτερ απληξη μια πολ μικρ γυαλισμνη δρα που ονομζεται culet, οπτε στην περπτωση αυτ οι δρες του κνου εναι 25. Οι συνολικς δρες του διαμαντιο με κοπ μπριγιν εναι 57 58, ανλογα με την απληξη του κνου. Η ζνη του brilliant cut κανονικ πρπει να εναι γυαλισμνη και ενοτε υπρχουν κι εκε μικροσκοπικς δρες, ανλογα με την περπτωση .

Η επιφνεια του διαμαντιο(σχμα 3)

Τρα η ποιτητα της κοπς εξαρτται απ τις αναλογες των διαστσεων, δηλ. τη σχση των τριν αυτν τμημτων του brilliant cut με τη διμετρ του. Δηλαδ, η μεγλη κρια κεντρικ οκταγωνικ δρα της κορνας (table facet) πρπει να εναι το 55% της διαμτρου κατ μσο ρο. Το ψος της κορνας το 16% της διαμτρου, το βθος του κνου το 43% της διαμτρου, εν οι γωνες που σχηματζουν η κορνα και το pavilion με τη ζνη πρπει να εναι συγκεκριμνες και χι αυθαρετες. Δηλαδ η κορνα πρπει να σχηματζει γωνα 34,5º με τη ζνη εν ο κνος 40,75º (σχμα 4). Επσης ο κνος πρπει να χει νοιγμα 98º.

Η επιφνεια του διαμαντιο(σχμα 4)

Οι αναλογες αυτς δεν εναι τυχαες και στηρζονται σε τριγωνομετρικς ιστητες που καθορζουν τη σωστ πορεα του φωτς μσα στο κομμνο μπριγιν. Παρδειγμα, εν το συνολικ ψος του μπριγιν δεν εναι το 59-60% της διαμτρου, αλλ μικρτερο, ττε το φως δεν ανακλται καν στο εσωτερικ της πτρας και εξρχεται. Εν το συνολικ ψος κορνα+κνος εναι μεγαλτερο απ το 60% της διαμτρου, ττε συμβανει ανκλαση, αλλ το φως χνεται στα πλγια της πτρας. Το σωστ ψος 59,3% της διαμτρου, που πρπει να χει το θροισμα κορνα+κνος (ακμα και η σχση κορνας/κνου = 1/2,6), βγανει απ την τριγωνομετρα και τους νμους της διδοσης του φωτς, στε να χουμε ολικ εσωτερικ ανκλαση και το ποσ του φωτς που εισρχεται στο μπριγιν να εξρχεται ξαν σε ποσοστ που να αγγζει το 100% (σχμα 5). Το διο συμβανει και με το πχος της ζνης. Παχι ζνη απουσα της ζνης μεινει το ποσοστ της σωστς ανκλασης και επηρεζει τη λμψη της πτρας.

Η επιφνεια του διαμαντιο(σχμα 5)

λα σα περιγρψαμε πιο πνω συνθτουν την ποιτητα της κοπς, δηλαδ το γυλισμα, το σωστ σχμα, αλλ κυρως οι ιδανικς αναλογες, που επιβλλουν πως εδαμε οι καννες της οπτικς και της τριγωνομετρας. να λλο χαρακτηριστικ γνρισμα της σωστς κοπς εναι η συμμετρα της. Παρδειγμα, η κατληξη του κνου, που ονομζεται culet, πρπει να εναι κεντραρισμνη, το διο και το table facet. Η ζνη πρπει να εναι παρλληλη με το table facet. Το table facet πρπει να εναι κανονικ οκτεδρο. Οι δρες του κνου/pavilion με τις δρες της κορνας να εναι σε αντιστοιχα. Οι δρες πρπει να τελεινουν σε κορυφς και χι μνο με ακμς (σχμα 6) κ..

culet(σχμα 6) δρες που δεν καταλγουν σε κορυφς και εναι ασμμετρες.

Θλουμε να τονσουμε τι το brilliant cut εναι το πιο διαδεδομνο και αυτ που κινεται περισστερο στην αγορ, δεν σημανει μως αυτ πως τα υπλοιπα εδη κοπν δεν εναι αξιλογα εναι υποδεστερα. Εξλλου, τα πιο δισημα και μεγαλοπρεπ διαμντια συνθως δεν εναι κομμνα σαν μπριγιν. Και φυσικ η κθε κοπ χει τις δικς της σωστς αναλογες σχημτων και γωνιν.

Η κατταξη ενς κομμνου διαμαντιο με το κριτριο της κοπς γνεται αφο πρτα η πτρα παρατηρηθε με μεγθυνση x10 φορς. Η μεγθυνση αυτ εναι αρκετ καλ για κποιον ο οποος εναι εξοικειωμνος, στε να μπορσει να παρατηρσει την πτρα. μως δεν εναι 100% αποτελεσματικ για να διακρνει κανες λεπτομρειες της συμμετρας και των αναλογιν. τσι, πως και στην περπτωση του χρματος, η κατταξη ενς διαμαντιο στην κατηγορα ιδανικ κοπ πρα πολ καλ κοπ, εναι σχετικ και εξαρτται απ την ικαντητα του παρατηρητ. Γι’ αυτν το λγο το GLM αποφσισε να προσθσει στον εξοπλισμ του το DiaScan. Το συγκεκριμνο ργανο με τη βοθεια σαρωτ laser και ειδικο λογισμικο αποτυπνει μσω Η/Υ τις πραγματικς διαστσεις, αναλογες, συμμετρα και τον ακριβ αριθμ των εδρν, στε να χουμε πραγματικ εκτμηση της ποιτητας κοπς ενς διαμαντιο.

DiaScan

Σε αυτ το σχμα βλπουμε τον σημαντικ ρλο που παζουν οι αναλογες της κοπς. Εν το ερος του table facet δεν εναι το σωστ, το φαινμενο της διχυσης περιορζεται και δεν αναδεικνεται η ομορφι της πτρας.

Προσοχ !!! Μπριγιν αποκαλεται κθε πτρα που χει δρες περισστερες απ 12 . Ακμα και τα Ζιργκνια μπορον να εναι κοπς Μπριγιν και να αποκαλονται Μπριγιν

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΤΙΑ (Carat Weight), ΤΟ ΧΡΩΜΑ (Colour), Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ (Cut).

 

close

Language